Trong tháng 3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã duy trì giám sát, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, phần mềm báo cáo thống kê sức khỏe sinh sản tại trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Trong tháng, tổng số lượt khám thai là 4.905 lượt, khám phụ khoa 2.448 lượt, điều trị phụ khoa 1.157 lượt, số phụ nữ đẻ 1.249 người, số đẻ được quản lý thai sản 1.249 người (trong đó: số phụ nữ đẻ ngoại lai không thuộc dân số tỉnh Ninh Bình là 300 người), 100% phụ nữ đẻ thuộc dân số tỉnh Ninh Bình được chăm sóc sau sinh. Tuyên truyền sử dụng các biện pháp tránh thai, kết quả: đặt dụng cụ tử cung 160 ca, thuốc uống tránh thai 1.528 vỉ, thuốc tiêm tránh thai 91 mũi, cấy tránh thai 17 ca, triệt sản 03 ca, phá thai an toàn 67 ca. Tử vong trẻ em dưới 1 tuổi: 01 ca (Địa chỉ: tại xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, nguyên nhân sơ bộ: Tiêu chảy cấp). Tử vong trẻ em dưới 5 tuổi: 01 ca (TH trẻ tử vong dưới 1 tuổi)./.

Kim Thoa