Theo báo cáo trong tháng 5, Đảng ủy Sở Y tế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, các tổ chức chính trị xã hội trong đảng bộ và phối hợp với lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác khám chữa bệnh, công tác Dược, quản lý trang thiết bị y tế đạt được kết quả cơ bản sau: 

Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất để cấp cứu và điều trị kịp thời. Phê duyệt điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2022 - 2024 của một số đơn vị trực thuộc. Hậu kiểm các hồ sơ công bố về trang thiết bị y tế, thu hồi 01 hồ sơ chưa đảm bảo quy định. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về phương thức hoạt động quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo theo quy định. Tổng hợp đề xuất, nhu cầu sử dụng thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2024-2026 của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; thực hiện thẩm định và gửi nhu cầu lên Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia. 

Chỉ đạo kiểm tra hành nghề y tư nhân tại huyện Yên Khánh. Tổ chức hội nghị đối thoại với các cơ sở hành nghề y tư nhân (các BV, PKĐK tư nhân) về các quy định mới của Luật KCB, Nghị định hướng dẫn, nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) của SYT. 

Tổ chức hội nghị với các đơn vị và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án xây dựng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương; phương án tổ chức đấu thầu thuốc trong thời gian chờ có kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền giai đoạn 2024 - 2026. Tiếp tục xem xét, thẩm định các gói mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế theo thẩm quyền. 

Tổ chức bàn giao trang thiết bị gói thầu Mua sắm trang thiết bị thuộc dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 09 trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, tỉnh Ninh Bình. 

                Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục: Duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất để cấp cứu và điều trị kịp thời. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ Y tế quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc đảm bảo cho công tác khám, chữa bệnh. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về phương thức hoạt động quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo theo quy định. 

Tiếp tục xem xét, thẩm định các gói mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế theo thẩm quyền. Tiếp tục bàn giao trang thiết bị gói thầu Mua sắm trang thiết bị thuộc dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 09 trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa tuyến huyện, tỉnh Ninh Bình và gói thầu mua sắm trang thiết bị thuộc Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), tỉnh Ninh Bình.Triển khai thực hiện công tác mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh toàn ngành. 

Diệu Thúy