Ngày 23/5/2023, tại khách sạn Hoàng Sơn, Hội Điều dưỡng tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Điều dưỡng tỉnh Ninh Bình khoá IV( 2023-2028) Tại đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Điều dưỡng tỉnh Ninh Bình khoá IV (2023-2028) gồm 23 đồng chí. Đồng thời đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Hội Điều dưỡng Việt Nam, Liên hiệp Hội khoa học tỉnh, Hội Điều dưỡng tỉnh cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ qua.

 

Thu Trang