Năm 2023, Ngành y tế đã xây dựng kế hoạch, tổ chức đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc cho các cơ sở bán lẻ thuốc, việc đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc và nguyên liệu làm thuốc cho các cơ sở kinh doanh dược  trên địa bàn tỉnh, việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở sản xuất mỹ phẩm và trả kết quả cho công dân đúng thời hạn quy định, cụ thể:

Trong năm đã tiến hành đánh giá cấp mới và cấp định kỳ giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) cho 244 cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn.  Tiến hành đánh giá cấp mới và cấp định kỳ giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) cho 11 cơ sở bán buôn thuốc trên địa bàn. Số doanh nghiệp kinh  doanh thuốc đạt tiêu chuẩn. Thực hành tốt phân phối  thuốc (GDP)/ Tổng số doanh nghiệp kinh doanh thuốc: 24/24. Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho 161 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược. Cấp 27 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

          Phối hợp với  UBND  các huyện, thành phố triển khai phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện sử dụng phần mềm quản lý, kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia tại các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn. Hiện tại có 732 cơ sở đã thực hiện kết nối.

          Công  tác giám sát, thanh  kiểm  tra  hành  nghề  Dược tư  nhân luôn được chú trọng, trong những năm qua Sở Y tế đã giám sát, phối hợp thường xuyên  với các đơn vị trong và ngoài ngành: Trong năm phối hợp với UBND thành phố Ninh Bình kiểm tra hành nghề dược tư nhân trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tổng số cơ sở đã kiểm tra: 08 cơ sở bán lẻ thuốc.

Diệu Thúy