Địa chỉ: Thị trấn Nho Quan - huyện Nho QuanĐiện thoại: 0303. 674 999

I. CHỨC NĂNG

1. Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan và sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Chi cục, các Trung tâm y tế dự phòng, các Bệnh viện chuyên khoa, các Trung tâm chuyên ngành về chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng tuyến tỉnh,

2. Trung tâm y tế huyện có chức năng triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về: y tế dự phòng; an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe sinh sản; truyền thông giáo dục và nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn; khám, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, giám sát các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về các lĩnh vực, gồm:

a) Về bệnh truyền nhiễm: Thực hiện, hướng dẫn, giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động kiểm soát các Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.">bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh mới xuất hiện, bệnh lưu hành địa phương; phòng, chống dịch, bệnh; điều tra định kỳ, quản lý ổ dịch cũ, phát hiện ổ dịch mới, tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật ngăn chặn bệnh, dịch phát sinh, lây lan;

b) Về HIV/AIDS:Thực hiện, hướng dẫn, giám sát chuyên môn kỹ thuật về  quản lý, giám sát bệnh nhân AIDS, điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, phơi nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp, can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, tư vấn xét nghiệm HIV;

c) Về bệnh không lây nhiễm: Thực hiện, hướng dẫn, giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động kiểm soát các Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.">bệnh không lây nhiễm; điều tra định kỳ, quản lý và tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật ngăn ngừa bệnh phát sinh, tiến triển trong cộng đồng;

d) Về an toàn thực phẩm: Thực hiện hướng dẫn, giám sát chuyên môn, kỹ thuật về an toàn vệ sinh thực phẩm; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm;

e) Về môi trường y tế và sức khỏe nghề nghiệp: Thực hiện hướng dẫn, giám sát chuyên môn, kỹ thuật về quản lý chất thải y tế, quan trác và khắc phục ô nhiễm môi trường trong các cơ sở y tế; các yếu tố có hại tới sức khỏe do môi trường và biến đổi khí hậu; vệ sinh môi trường lao động, môi trường mai táng, hỏa táng; sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe trường học, bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích; an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; chất lượng nước sử dụng trong ăn uống, sinh hoạt, công trình vệ sinh hộ gia đình và nơi công cộng;

g) Về chăm sóc sức khoẻ sinh sản: Thực hiện, hướng dẫn, giám sát chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, sức khỏe sinh sản vị thành niên, nam học, sức khỏe trẻ em; kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn; các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua tình dục, ung thư đường sinh sản, vô sinh theo phân tuyến kỹ thuật và hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản;

h) Về truyền thông giáo dục và nâng cao sức khỏe: Thực hiện, hướng dẫn, giám sát chuyên môn, kỹ thuật về truyền thông giáo dục nâng cao sức khỏe, các phong trào vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh yêu nước; tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực y tế; cung cấp thông tin về quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe;

i) Về khám chữa bệnh, phục hồi chức năng: Thực hiện cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật;

2. Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu và đăng ký, khám chữa bệnh ban đầu cho các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

3. Tham gia đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế xã, nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác;

4. Quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến mua, tiếp nhận, bảo quản, sử dụng, hướng dẫn sử dụng thuốc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân công, phân cấp của Sở Y tế;

5. Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án, chương trìnhmục tiêu y tế quốc gia theo phân công, phân cấp của Sở Y tế;

 6. Nghiên cứu và tham gia Nghiờn cứu khoa học là hoạt động phỏt hiện, tỡm hiểu cỏc hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiờn, xó hội và tư duy; sáng tạo cỏc giải phỏp nhằm ứng dụng vào thực tiễn. Nghiờn cứu khoa học bao gồm nghiờn ">nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

7. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

8. Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao.

III.TỔ CHỨC :

1. LÃNH ĐẠO:

- Giám đốc: Ths Hoàng Anh Tuấn. ĐT: 0946.288.111.

2.  CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

- Phòng hành chính tổng hợp: 

- Phòng kế hoạch nghiệp vụ - Truyền thông: 

3. CÁC KHOA CHUYÊN MÔN:

+ Khoa Kiểm soát dịch - Y tế công cộng.

+  Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Dinh Dưỡng - Xét Nghiệm.

+ Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản - HIV/AIDS.

4. CÁC TRẠM Y TẾ XÃ THỊ TRẤN :

 27 Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nho Quan.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012.

- Không để các vụ dịch lớn xảy ra trên địa bàn.

- 99,2 % trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ.

- 100% phụ nữ có thai được tiên phòng uốn ván.

- Tổ chức quản lý tư vấn chăm sóc tốt người nhiễm HIV/AIDS.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi còn 17,13%.

- Quản lý thai nghén đạt 100%.

- 100% học sinh các trường tiểu học, trung học trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ.

- Khám bệnh tại các trạm y tế xã, thị trấn được 117.417 lượt người.

- 02 bác sỹ đào tạo sau đại học và 03 cán bộ bác sỹ chuyên tu.

V. NHIỆM VỤ NĂM 2013 :

1. Không để các vụ dịch lớn xảy ra trên địa bàn huyện.

2. 99% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin.

3. 99% trẻ em từ 6-36 tháng được uống đầy đủ 02 liều VitaminA/năm.

4. Thực hiện tốt chương trình phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn lại 16,5%.

5. Duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Phấn đấu xây dựng 06 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Trung tâm TTGDSK