Hưởng ứng ngày Thế giới không khói thuốc lá 31/5 và “Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25 - 31/5/2022), Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại  thuốc lá tỉnh Ninh Bình tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, nói chuyện chuyên đề, truyền thông lưu động về tác hại của thuốc lá tại các huyện thành phố trong toàn tỉnh.

Ngày 31/5 hàng năm được Tổ chức Y tế thế giới lấy làm Ngày Thế giới không thuốc lá và thông điệp “Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta” được chọn làm chủ đề cho Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2022

Để hưởng ứng ngày này, tỉnh Ninh Bình đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động: Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá; truyền thông cho cán bộ, công nhân viên tại các nhà máy, xí nghiệp, cung cấp các thông tin về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, các bệnh liên quan tới thuốc lá, sự ảnh hưởng của thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, xã hội và môi trường; lợi ích của môi trường không khói thuốc; một số nội dung của Luật phòng chống tác hại thuốc lá; xây dựng môi trường không khói thuốc lá. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm mỗi người dân trong việc phòng, chống tác hại thuốc lá, hướng tới xây dựng một môi trường “ xanh, sạch, đẹp” không khói thuốc.

Cũng trong đợt này, đã phối hợp với đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh tham gia diễu hành truyền thông lưu động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các trục đường chính của 8 huyện/thành phố.

Thông qua hoạt động này, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại  thuốc lá tỉnh đã kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và toàn thể nhân dân thực hiện tốt Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá để bảo vệ môi trường sống; Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá và bảo vệ sức khỏe, môi trường./.

Thu Trang