9 tháng năm 2022 bệnh viện Phổi đã khám cho 14.800 người nghi lao tại các huyện Yên Mô, Yên Khánh, Nho Quan, Kim Sơn. Thu nhận điều trị 353 ca lao các thể và 179 ca lao tiềm ẩn. Khám sàng lọc cho trên 9000 người thuộc các đối tượng như công nhân, người hút thuốc lá, người cao tuổi, tiểu đường, người tâm thần, người uống methadol, phạm nhân Trại giam Ninh Khánh., thu nhận điều trị 54 ca lao các thể và 450 lao tiềm ẩn. Số bệnh nhân chẩn đoán Lao được xét nghiệm sàng lọc HIV toàn tỉnh: 541/561 đạt tỷ lệ 96,4%. 10 bệnh nhân lao đồng nhiễm HIV. 10/20 bệnh nhân lao/HIV được được điều trị đồng thời cả lao và ARV đạt 50% KH năm.

Bên cạnh đó, thực hiện 3.653 mẫu xét nghiệm Xpert, trong đó phát hiện 368 mẫu Xpert dương tính (36.53%), 05 ca lao kháng Rifampicin.

Hoạt động phối hợp lao-HIV đã được quan tâm thực hiện. Tất cả các phòng khám ngoại trú điều trị ARV trong tỉnh đã chuyển thành phòng khám lồng ghép Lao/HIV đồng thời tổ chức định kỳ giao ban lao-HIV theo quy định. Số bệnh nhân chẩn đoán Lao được xét nghiệm sàng lọc HIV toàn tỉnh: 541/561 đạt tỷ lệ 96,4%

Thu Trang