Trong tháng 7, Phòng khám Đa khoa - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tổ chức khám cho 673 lượt; điều trị nội trú 08 lượt, không phát hiện bệnh nhân mắc lậu, không phát hiện bệnh nhân mắc giang mai, có 04 người mắc bệnh hoa liễu khác. 

Số người được khám loại trừ bệnh phong 673 người; số bệnh nhân phong giám sát sau điều trị 02 người, bệnh nhân đang điều trị là 01 người; không phát hiện bệnh nhân phong mới.

Tác giả: Kim Thoa