Từ ngày 19/5 - 2/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức truyền thông lưu động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2023 tại các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung đợt truyền thông gồm: Lợi ích cửa xét nghiệm sớm HIV cho phụ nữ mang thai; lợi ích của điều trị ARV sớm cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV; lợi ích của việc thực hiện chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV và điều trị ARV sớm cho trẻ được chẩn đoán nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ sang con; các biện pháp dự phòng lây nhiễm khác; quảng bá các dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương. Bằng hình thức lưu động, pa nô, áp phích, tờ rơi, phát thanh trên loa đài tại các điểm đông dân cư , đợt truyền thông nhằm tăng cường hiệu quả của chương trình HIV từ mẹ sang con và hướng tới mực tiêu chấm dứt HIV/AIDS vào năm 2030.

 

Lê Lành