Nhằm tạo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, chuyên nghiệp, tiết kiệm, an toàn góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh. Ngày 04/7/2020, Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình tổ chức “Ngày hội 5S” cho các học viên là các cán bộ y tế tại đơn vị.

          

          Phát biểu khai mạc, BS. Đặng Hữu Lục, Giám đốc Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình nhấn mạnh: Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh là công tác thường xuyên, quan trọng, không thể thiếu và mang tính sống còn. Hoạt động “5S” là một trong những hoạt động thúc đẩy cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh. Việc triển khai “Ngày hội 5S” góp phần nâng cao chất lượng, hướng tới sự hài lòng người bệnh.

          Trong “Ngày hội 5S” các học viên được giảng viên cung cấp các kiến thức 5S, nguyên tắc thực hành tốt 5S, cách nhận biết và phân loại trong dịch vụ y tế, các bước thực hiện chương trình 5S. Đặc biệt, học viên được thực hành theo mô hình “cầm tay chỉ việc.

          Thông qua “Ngày hội 5S” tất cả học viên đã thấy được lợi ích của 5S qua những sản phẩm 5S cụ thể được triển khai ngay trong ngày hội để giải quyết những vấn đề thường gặp trong công việc hàng ngày như biết cách làm thế nào để cùng nhau duy trì 5S hiệu quả; xây dựng văn hoá cải tiến chất lượng thông qua các hoạt động cải tiến liên tục dựa trên nên tảng của 5 chữ S đồng thời, tạo tinh thần cho nhân viên các khoa/phòng đoàn kết, hỗ trợ vì mục tiêu chung phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Đây cũng là đơn vị cuối cùng tổ chức triển khai “Ngày hội 5S” đã đăng ký trong năm 2020.

          Kết thúc ngày hội 5S, đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh - Phó Giám đốc, Sở Y tế nhấn mạnh: Qua ngày hội 5S, Ban tổ chức hy vọng thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết đến từng cá nhân, tập thể các khoa, phòng; mong muốn 5S sẽ được nhân rộng trong toàn trung tâm, duy trì 5S thường xuyên hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hướng đến an toàn người bệnh.

Tác giả: Diệu Thúy