Thực hiện Kế hoạch số 110/UBND-VP6 ngày 04/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”. Để hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Bệnh viện Tâm thần tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xác định tình trạng nghiện và giám định ma túy. Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong công tác xác định tình trạng nghiện. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong công tác xác định tình trạng nghiện. Nghiên cứu áp dụng quy trình điều trị nghiện ma túy với từng loại ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở y tế; hướng dẫn phác đồ cắt cơn, phương pháp điều trị nghiện ma túy cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn và các cơ sở y tế, trung tâm cai nghiện.

          Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Tăng cường công tác thu dung, quản lý, điều trị người nghiện ma túy trong xã hội tự nguyện tham gia điều trị thay thế bằng Methadone. Phối hợp với lực lượng công an quản lý chặt chẽ số đối tượng tham gia điều trị. Phối hợp với cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone để người nghiện trong cộng đồng tự nguyện đăng ký tham gia, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của ma túy, huy động cán bộ y tế và người dân tham gia công tác đấu tranh ngăn chặn, bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy trong cộng đồng. Tuyên truyền về lợi ích của chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, giới thiệu về các cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trong tỉnh, khuyến khích người nghiện trong cộng đồng tự nguyện đăng ký tham gia chương trình.

          Các đơn vị điều trị Cập nhật và thực hiện đúng chẩn đoán, điều trị ngộ độc các chất ma túy do lạm dụng theo Quyết định số 3610/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc”. Tăng cường công tác quản lý chất gây nghiện, chất hướng thần theo đúng quy định tránh thất thoát.

          Trường Cao đẳng y tế: Tổ chức giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ giáo viên, sinh viên, học sinh; xây dựng nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy lồng ghép với nội dung bài giảng của nhà trường.     Trung tâm Y tế các huyện, thành phố: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp xác định tình trạng nghiện ma tuý trên địa bàn. Tăng cường công tác thu dung, quản lý, điều trị người nghiện ma túy trong xã hội tự nguyện tham gia điều trị thay thế bằng Methadone. Phối hợp lực lượng Công an quản lý chặt chẽ số đối tượng tham gia điều trị. Tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác đấu tranh ngăn chặn, bài trừ tội phạm và tệ nạn ma túy trong cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, lợi ích của chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, khuyến khích người nghiện trong cộng đồng tham gia chương trình.

Diệu Thúy