Nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng tiêm chủng, ngày 4/6/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức lớp tập huấn giám sát hỗ trợ công tác tiêm chủng mở rộng cho hơn 40 cán bộ y tế trực tiếp tham gia công tác tiêm chủng của các Trung tâm Y tế huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh. Dự và chủ trì lớp tập huấn có ông Lê Hoàng Nam - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, lãnh đạo các trung tâm y tế cùng các học viên lớp tập huấn.

         Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo sơ kết thực hiện tiêm chủng mở rộng trong 5 tháng đầu năm 2020; giám sát bệnh trong tiêm chủng mở rộng những khó khăn và giải pháp. Đặc biệt là việc triển khai tiêm chủng trong giai đoạn dịch COVID -19.

          Cùng với đó, các học viên được giảng viên của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương truyền đạt những kiến thức cơ bản như: Kế hoạch triển khai hoạt động tiêm chủng trong thời gian dịch bệnh Covid-19; kỹ năng giám sát, biểu mẫu trong giám sát hoạt động tiêm chủng; triển khai tiêm chủng vắc xin viêm gan B tại bệnh viện; cập nhật các vấn đề mới về tiêm chủng trong quá trình triển khai thực hiện. Cũng tại lớp tập huấn các học viên cùng thảo luận về các hoạt động tiêm chủng, giám sát hỗ trợ trong tiêm chủng.

           Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao trình độ và kỹ năng giám sát trong công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh, nâng cao kỹ năng đánh giá, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Thực hiện quản lý, bảo quản vắc xin theo quy định. Cập nhật các vấn đề mới về tiêm chủng trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng tiêm chủng thời gian tới.

 

Tác giả: Diệu Thúy